Ons eigen innovatie

Lean concept Samen-voor-af-bouwen

Met onze kernwaarden passie, creativiteit en succes hebben we onze visie op samenwerken intern vertaald in ons eigen lean project: Samen voor-af-bouwen. Succes staat voor een tevreden opdrachtgever, een tevreden bouwplaatsmedewerker en een tevreden Fleurbaaij. Wij zijn tevreden als de opdracht is uitgevoerd conform het plan voor-af.

Samenwerking is momenteel de grootste uitdaging in de bouwsector en dit lukt alleen als je een gezamenlijk doel definieert en streeft naar een passend proces en eindproduct voor maatschappij en eindgebruiker. Hierbij ligt het accent voor Fleurbaaij op de voorbereidingsfase en minder op realisatiefase. Nieuwe technieken als ontwerpen in een 3D-model en BIM zijn hierbij onmisbaar.

Kwaliteit en wijze van opleveren

De waarden van onze eindgebruiker en de functionaliteit van het object zijn bepalend voor onze kwaliteit. Deze kwaliteit wordt in de voorfase al verankerd in het ontwerp van het project en het proces hoe we daar komen

Planning

Fleurbaaij omarmt het LEAN gedachtengoed. De afgelopen jaren hebben we hier veel kennis en ervaring mee opgedaan. Wij staan hierbij voor:

Beslismomenten

Een goede uitwerking van het plan is voor ons cruciaal en vormt een  kritische factor in het wel of niet halen van de totale planning. Daarvoor is het essentieel dat alle benodigde beslissingen tijdig worden genomen. Fleurbaaij neemt alle beslissingsmomenten  op in het voorbereidingsschema en de planning. Onze afbouworganisator bewaakt de beslismomenten om consequenties voor de planning te voorkomen.

De dagelijkse praktijk is voor ons een bron van inspiratie. Telkens stellen wij ons vragen zoals: kan het nóg beter, sneller, makkelijker of (kosten)efficiënter? Vernieuwing en verbetering gaan hierbij hand in hand. Voortdurend zetten wij onze kennis en ervaring in om nieuwe producten, systemen of werkmethoden te ontwikkelen. In deze ontwikkeling zijn wij een vaste partner van de gerenommeerde producenten van onder meer afbouwmaterialen en verfproducten. Hierdoor zijn wij in staat de nieuwste systemen en producten al in een vroegtijdig stadium toe te passen en zijn wij altijd op de hoogte van de geldende richtlijnen en wetgevingen.

Fleurbaaij wordt vaak gevraagd als ketenpartner op te treden bij nieuwe initiatieven op het gebied van ketensamenwerking zoals ‘co-makership’ en ‘co-creatie’. Middels deze transparante manier van samenwerken met onder meer opdrachtgevers, nevenaannemers en leveranciers wordt een klimaat gecreëerd voor het bereiken van een hoge mate van innovatie, effectiviteit en efficiency dat ten goede komt aan alle betrokken partijen.