Vinaora Nivo Slider

Woningeigenaren laten geld liggen

 

20111006214204Eigenaren van woningen die gebouwd zijn voor 1975 laten veel geld liggen. Ze kennen nauwelijks het bestaan van de subsidie op isolatieglas en het lage BTW-tarief voor isolatie. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.800 van deze eigenaar-bewoners dat TNS NIPO in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft laten doen.

Woningen die tot 1975 zijn gebouwd, zijn bij de bouw niet geïsoleerd. Daarmee missen de bewoners dus kansen om op voordelige wijze hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken en om het milieu een handje te helpen.

Verschillende regelingen

Eén van de maatregelen om energiezuinig wonen mogelijk te maken, is de verlaging van het BTW-tarief op het laten aanbrengen van gevelisolatie. Het tarief is tijdelijk verlaagd van negentien naar zes procent. Driekwart van de ondervraagden kent deze korting niet. Deze korting geldt overigens ook voor het laten isoleren van vloer en dak.

Een andere maatregel is een subsidie van maximaal 200 euro voor een maatwerkadvies energiebesparing. Dit advies geeft een overzicht van de energiebesparende maatregelen, de kosten daarvan en de besparingen die te behalen zijn. Slechts achttien procent van de ondervraagden kent de regeling of had er van gehoord en 82 procent kent de regeling niet.

Een derde voorbeeld is een premie van 300 euro die het energiebesparingsprogramma Meer Met Minder kan uitkeren, na volgen van een stappenprogramma. De energiebesparing moet dan minimaal twintig procent zijn. Slechts veertien procent van de ondervraagden heeft van deze premie gehoord; 86 procent kent de premie niet.

Ook dit jaar zijn er kortingen en subsidies beschikbaar gesteld om eigenaar bewoners te stimuleren hun woning te isoleren en energiezuiniger te maken.

• Subsidie van 35 euro per m2 op isolatieglas (HR+ of HR++ glas)
• Laag BTW-tarief voor laten isoleren van dak, gevel (spouwmuur) en vloer
• Maximaal 200 euro subsidie op maatwerkadvies energiebesparing
• 300 Euro premie op energiezuiniger maken van de woning

• (bron: www.milieucentraal.nl)

Isolatieglas

De subsidie voor isolatieglas geldt voor eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren van woningen die vóór 1995 zijn gebouwd. Zij kunnen subsidie krijgen op de kosten van het glas. De regeling geldt voor isolatieglas met een U-waarde van ten hoogste 1,6 W/m2K (HR++ en HR+) dat geplaatst wordt volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn 3577. Er dient minimaal vijf m2 glas te worden geplaatst. De subsidie bedraagt 35 euro per m2 isolatieglas met een maximum van 1.100 euro (inclusief BTW). De regeling geldt vanaf 1 oktober 2009 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009.

Waardebon

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is een waardebon nodig. Deze bon kunt u aanvragen via de website van Meer met Minder (www.meermetminder.nl). De waardebon kunt u inleveren bij de glaszetter die vervolgens de korting verstrekt. Na verstrekking van de bon moet het glas binnen vier maanden geplaatst zijn.

Aanvragen voor waardebonnen kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen. Voor de digitale aanvraag moet u in het bezit zijn van een DigiD code (aan te vragen via www.digid.nl). Verstrekte waardebonnen hebben een beperkte geldigheidstermijn. De subsidie op isolatieglas is een van de maatregelen uit het kredietcrisispakket. Voor de subsidieregeling is 45 miljoen euro beschikbaar - genoeg voor 65.000 woningen. De regeling werkt op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt. De regeling is geopend tot 31 december 2010 tenzij het budget eerder op is. Het bereiken van het budgetplafond wordt te zijner tijd via de website van Meer met Minder bekendgemaakt.

Al geplaatst

Mensen die met de subsidieregeling in het vooruitzicht al tussen 1 juli en 1 oktober isolatieglas volgens de Nederlandse praktijkrichtlijn 3577 hebben laten plaatsen, kunnen de waardebon aanvragen via de vermelde website van Meer met Minder. Zij kunnen de waardebon bij de glaszetter inleveren. Het teveel betaalde bedrag krijgen zij terug van de glaszetter. Deze waardebon heeft een beperkte geldigheid en moet binnen vier maanden worden ingeleverd.

(bron: www.milieucentraal.nl)

Lagere BTW

Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie gaat de BTW van 19 naar zes procent. Het verlaagde BTW-tarief is van toepassing op zowel arbeidsloon als gebruikte materialen, wanneer de materialen maximaal vijftig procent van de totale kosten van de werkzaamheden beslaan. Als de materiaalkosten meer dan de helft van de totale kosten van de werkzaamheden beslaan, valt dus alleen het arbeidsloon onder het verlaagde btw-tarief van zes procent en moet over de materiaalkosten gewoon 19 procent BTW worden betaald.

U kunt van de regeling gebruik maken als u eigenaar-bewoner bent van de woning waarvoor de werkzaamheden zijn uitgevoerd; de werkzaamheden worden verricht op het moment dat de woning ouder is dan twee jaar na de eerste ingebruikneming; de werkzaamheden zijn afgerond op of na 1 juli 2009.

U kunt de BTW-verlaging bespreken met degene die uw isolatiewerkzaamheden gaat uitvoeren. Hij zal het lagere tarief in de factuur verwerken, zodat u minder betaalt. Het isolatiebedrijf moet dat bespreken met de Belastingdienst zakelijk

(bron:www.milieucentraal.nl)internet www.meermetminder.nl

internet www.milieucentraal.nl