Vinaora Nivo Slider

Arbeidsinspectie over zandcementdekvloeren


In de afgelopen maanden is er veel onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van zandcementdekvloeren. De bedrijfstak Afbouw heeft constructief overleg gevoerd met de Arbeidsinspectie. Er is afgesproken dat de bedrijfstak met de Arbeidsinspectie onderzoek instelt of en zo ja wat er vanuit arbotechnisch oogpunt niet gelijkwaardig is tussen gesmeerde zandcementdekvloeren en gietdekvloeren. De Arbeidsinspectie hanteert een overgangstermijn
van vijf jaar om de schijnbaar arbo-technische verschillen, voor zover significant, op te heffen. Het leggen van zandcementdekvloeren blijft mogelijk, mits bepaalde uitgangspunten worden gehanteerd.

Kijk hieronder voor meer informatie van het NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven)