Vinaora Nivo Slider

Fleurbaaij blij met nieuwe maaiveld richtlijn

image 27096 0-800x520In de praktijk is gebleken dat stukadoorswerk onder en ter plaatse van het maaiveld vaak leidt tot schade. Meestal is dat het gevolg van een niet juist uitgevoerde detaillering, een ongeschikt pleistersysteem of verkeerde steen keuze. Regen- en bodemwater kunnen daardoor onder het maaiveld blijven staan, langzaam optrekken in het metselwerk tot achter het stukadoorswerk of achter gevelisolatiesysteem. Op den duur leidt dit, en het opspatten van regewater boven het maaiveld, ertoe dat het stukadoorswerk bevriest, (gedeeltelijk) onthecht en/of wordt ontsierd, Dit met algengroei, uitbloei van en deformatie door zouten en het verzepen van kunstharsgebonden sierpleisters en verflagen tot gevolg.

De nieuwe richtlijn geeft aanbevelingen en oplossingen aan die schade aan stukadoorswerk en gevelisolatieststemen onder en ter plaatse van het maaiveld kunnen voorkomen.

Voor meer informatie klik hier